EnglishPersbericht bedrijfsbeëindiging RoAd Benelux B.V.

De directie van RoAd Benelux B.V. te Barneveld, importeur van grondverzet- en wegenbouwmachines, maakt bekend dat na een periode van beraad en overleg besloten is de ondernemingsactiviteiten van het bedrijf te beëindigen.

De directie van RoAd Benelux B.V. te Barneveld, importeur van grondverzet- en wegenbouwmachines, maakt bekend dat na een periode van beraad en overleg besloten is de ondernemingsactiviteiten van het bedrijf te beëindigen.

De reden hiervoor is dat Doosan, fabrikant van grondverzetmachines, enige jaren geleden de exclusieve distributie van haar machines binnen Nederland door RoAd, gefaseerd en daardoor op onjuiste wijze, heeft opgezegd. De onderneming verloor hiermee ruim twee-derde van haar omzet in Nederland. Als gevolg daarvan was gaandeweg sprake van verder oplopende verliezen, die niet konden worden gecompenseerd met nieuwe omzet of andere afzetmogelijkheden.

RoAd heeft het besluit van Doosan juridisch aangevochten en is eind verleden jaar door de Rechtbank Midden-Nederland hiervoor in het gelijk gesteld. Doosan moet de door RoAd als gevolg hiervan geleden schade vergoeden. De onderhandelingen daarover lopen nog. Naar verwachting zal daar nog geruime tijd mee gemoeid zijn.

Daarmee kwam de relatie met Doosan eind vorig jaar echter wel definitief ten einde. Gedurende de periode van de rechtsgang was het voor RoAd niet mogelijk op hetzelfde niveau een vergelijkbaar concurrerend product als distributeur in de markt te zetten.  Inmiddels is duidelijk geworden dat deze achterstand nu niet meer is in te halen, waardoor het bedrijf economisch gezien geen toekomst heeft. Om die reden is een besluit tot bedrijfsbeëindiging helaas onontkoombaar gebleken.
RoAd, destijds ontstaan uit Gebr. De Vor Achterveld en de oudste importeur van Doosan in Europa, heeft in die jaren het merk een uitstekend marktaandeel in Nederland weten te geven, met daaraan verbonden trouwe gebruikers.

Voor de medewerkers van het bedrijf is bij het UWV ontslag aangevraagd wegens bedrijfsbeëindiging. De medewerkers zijn allen hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. RoAd is en blijft in staat aan haar lopende financiële verplichtingen tot de uiteindelijke beëindiging te voldoen.
Klanten en relaties worden deze dagen geïnformeerd over het verdere verloop tot beëindiging en de gevolgen daarvan.

 

RoAd Benelux B.V.


Directie 

« Terug naar het overzicht

Meer recente artikelen