English

Service op maat met oog voor detail

Technische dienst

In een goed geoutilleerde werkplaats verricht RoAd B.V. aanpassingen aan machines, reparaties, onderhoud en keuringen. De wensen en behoeften van onze klanten voeren wij op verantwoorde wijze uit, waarbij wij onze kwaliteit garanderen. Ook airco-service, opbouw van Track & Trace, camera- en alarminstallaties vinden plaats in eigen beheer. Met onze mobiele werkplaatsen zijn wij stand-by om snel op locatiebijstand te kunnen verlenen. Onze technisch specialisten worden voortdurend getraind en bijgeschoold en zijn daardoor volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 

Voor informatie neemt u contact op met de werkplaats, werkplaats@roadbarneveld.nl. Informeert u meteen naar de mogelijkheden voor een onderhouds- en/of reparatiecontract.