English

RoAd BV stopt de werkzaamheden !

RoAd BV stopt de werkzaamheden !

In een goed geoutilleerde werkplaats verricht RoAd B.V. aanpassingen aan machines, reparaties, onderhoud en keuringen. De wensen en behoeften van onze klanten voeren wij op verantwoorde wijze uit, waarbij wij onze kwaliteit garanderen. Ook airco-service, opbouw van Track & Trace, camera- en alarminstallaties vinden plaats in eigen beheer. Met onze mobiele werkplaatsen zijn wij stand-by om snel op locatiebijstand te kunnen verlenen. Onze technisch specialisten worden voortdurend getraind en bijgeschoold en zijn daardoor volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

 RoAd BV stopt de werkzaamheden !